مطالب آموزشی

استخر; تعاریف و استانداردها

طراحی استخر، استخر شاپ

استخر شنا

استخر شنا، به مجموعه اي از ابنيه، لوازم، تجهيزات و امكانات اطلاق مي شود كه با هدف : آبتني كـردن، شـنا كـردن، شيرجه زدن، آموزش شنا و ديگر مقاصد تفريحي ايجاد شـده اسـت.

ابنيـه ايـن مجموعـه، از وسـايل و مـواد معمول بنايي نظير: سيمان، آجر، فلز و ساير مواد غير قابل نفوذ و مقاوم ساخته شده است كه مي تـوان آن را
به صورت خصوصي (مسكوني) و يا عمومي طراحي و اجرا نمود.

استخرهاي شنا برحسب نوع فعاليت (آموزشي، تمريني، مسابقهاي، تفريحي و يا درماني) تقسيم بندي شده و بر همين اساس داراي ويژگيهايي خواهند بود كه بايد از ابتداي برنامه ريزي و طراحي مدنظر قرار گيرد. استخرها ممكن است يك منظوره (ويژه يك نوع فعاليت) و يا چند منظوره كه امكان فعاليتهاي
مختلف را فراهم ميكند، در نظر گرفته شود.

استخرها همچنين ممكن است به صورت مجموعه « پيوسته» و « ناپيوسته » طراحي شود به گونهاي كه استخرهاي پيوسته در شكلهايي مانند L و Z و T و يا مشابه و استخرهاي ناپيوسته به صورت مجموعه اي از چند استخر يك منظوره در جوار هم در نظر گرفته ميشود.
استخرهاي پيوسته با وجود ظاهر يك پارچه امكان تفكيك را به راحتي فراهم ميكند و در صورت نياز هر بخش، عملكرد استخر يك منظوره را نيز ارايه مي نمايد.
با توجه به شرح فوق استخرهاي شنا ممكن است سرپوشيده و يا روباز نيز ساخته شود كه در هر دو حالت شامل ويژگيهاي فوق نيز ميگردد.
استخرهاي روباز با وجود هزينه كمتر ساخت و نگهداري نسبت به استخرهاي سرپوشيده و با وجود بهرهبرداري از طبيعت آزاد، گل و گياه و آفتاب كه شرايط محيطي بسيار مطلوب و جذابتري را فراهم مي آورد، ولي در عمل كارايي لازم را در مقايسه با استخرهاي سرپوشيده را ندارد، به گونه هاي كه دوره كوتاه به بهره برداري در طول سال سبب پيامدهاي زير ميشود:
– رها شدن كليه تاسيسات استخر در بيشترين ايام سال
– بيتوجهي به تامين پرسنل دائم و موظف
– نبود سيستم مشخص حفاظت و نگهداري از تاسيسات
– نبود نظام مديريت واحد و پايدار

از اين رو توصيه ميشود استخرهاي روباز در داخل يك مجموعه ورزشي و يا در جوار استخرهاي سرپوشيده در نظر گرفته شود و يا با استفاده از سيستم سقفهاي سبك و جمع شو زمان بهرهبرداري به سرتاسر سال افزايش پيدا كند.

استخر خصوصي( مسكوني)

استخري است كه صرفاً براي استفاده مالـك، اعـضاء خـانواده و حـداكثر 3 واحـد مـسكوني و يـا مهمانـان شخصي مورد استفاده قرار مي گيرد. اين استخر كاربرد عمومي ندارد.

ما در استخر شاپ طراح و مجری استخر و جکوزی خصوصی هستیم و بهترین نمونه کارها را اینجا می توانید مشاهده بفرمایید.

خصوصی

استخر عمومي

هرگونه استخري كه با هدف انتفاع مالي يا ارايه خدمات به عموم افراد جامعـه و يـا قـشر خاصـي از افـراد جامعه ساخته مي شود. همانند استخرهاي عمومي با مالكيت شخصي و استخرهاي موسسات، سازمان هـا يـا مراكز دولتي و خصوصي، مدارس، مهد كودك هـا، پادگانهـ اي نظـامي، پلاژهـا، كمـپ هـا يـا مجتمـع هـاي مسكوني، هتل ها، متل ها و موارد مشابه.

ساخت و طراحی استخر های عمومی در سراسر کشور و همچنین فروش انواع تجهیزات استخر و جکوزی با بهترین قیمت در استخرشاپ.

استخر آموزشي خردسالان

استخرهاي آموزشي مخصوص خردسالان، استخرهاي كم عمقي هستند كه صرفاً جهت شنا و آموزش افراد كم سن و سال مورد استفاده قرار مي گيرند. حضور افراد بزرگسال در اين استخرها فقط به منظور مراقبت و يا آموزش افراد خردسال مي باشد. بنابراين شنا كردن افراد بزرگسال در اين استخرها ممنوع است.

طراحی صفر تا صد استخر آموزشی خردسالان اصولی، رعایت تمامی استاندارد ها، استفاده از بهترین تجهیزات و لوله و اتصالات UPVC.

استخر شناي تفريحي

استخرهاي تفريحي صرفاً براي تفريح و سرگرمي مورد استفاد قرار مي گيرند و ممكن است در مكانهاي مختلفي نظير هتل ها و مراكز تفريحي عمومي نيز ساخته شوند. اين استخرها از نظر ابعاد و اندازه تابعضوابط و معيارهاي خاصي به جز ميزان عمق آب نميباشد. از اين رو استخرهاي تفريحي در شكلهاي
مختلف با تجهيزات وسايل تفريحي گوناگون طراحي و احداث ميشود.

ما در استخرشاپ علاوه بر فروش انواع تاسیسات و تجهیزات استخر شنای تفریحی، طراحی این نوع استخر ها را نیز از صفر تا صد انجام می دهیم.

برای ارتمام با ما روی کلمه تماس با ما کلیک کنید.

استخر سرسره دار

يك استخر سرسره دار به استخري اطلاق مي شود كه داراي يك يا چند سرسره معمولي، تونلي (دالاني) و يا با شيب تند به انضمام تجهيزات مربوط به گردش آب و نيز عمليات شيميايي مختص آن باشد.
اين استخرها اغلب همان ضوابط استخرهاي شناي تفريحي را دارا مي باشند.

ساخت استخر سرسره دار

(موج افكن) استخر موج ساز

 

به استخرهايي اطلاق مي شود كه داراي طرح و شكل ويژه اي بوده و با استفاده از يك دستگاه موج ساز در آن ها به طور مصنويي موج ايجاد مي گردد.

استخر شناي حرفهاي و مسابقات

اين استخرها براي مسابقات (ملي يا بين المللي) و نيز شناي حرفه اي كاربرد دارد. مقررات و ضوابط حاكم بر استخرهايي كه براي انجام مسابقات در نظر گرفته ميشود به گونهاي است كه استفاده از اين گونه استخرها براي ساير ورزشهاي آبي كمتر امكانپذير است.

استخر شيرجه

يكي از زيباترين رشتههاي ورزش آبي شيرجه است كه بسيار استثنايي و تخصصي است. در اين ورزش شناگران از سكوها و يا تخته هاي شيرجه اي كه داراي ارتفاعات مختلف از 1 تا 10 متر مي باشند به درون آب شيرجه مي زنند. موفقيت اين ورزش در گرو ميزان تمركز شيرجه رونده است، به گونهاي كه آرامش و نظم فضا و محيط مطمئن كمك بزرگي در اجراي حركات سريع و پيچيده شيرجه رونده خواهد كرد.

از اين رو ورزش شيرجه به خصوص مسابقات آن در فضاي بسته و قابل كنترل برگزار ميشود.
و يا سكوهاي ثابت شيرجه به دو صورت از روي تختههاي پرشي ب اجراء در ميآيد كه در همه حالت نياز به فضاي بزرگ، ايمن و اختصاصي دارد.
يادآوري- استخرهاي شناي عمومي با رعايت عمق و فضاي لازم و تامين نظارت كامل فقط مجاز به نصب تختههاي پرشي تا
ارتفاع 3 متر از سطح آب ميباشند، مشروط به اينكه در صورت ازدحام و عدم كنترل امكان خارج كردن تختههاي پرشي وجود
داشته باشد.

استخرهاي چند منظوره

با در نظر گرفتن تمهيداتي در مقاطع استخرهاي مسابقهاي و تمريني امكان برگزاري ساير ورزشهاي
آبي تا حدود زيادي فراهم ميشود. به گونهاي كه رعايت عمق و شيب مجاز در كف استخرها و بهرهگيري از
تقسيم كنندههاي شناور، قابليت بسيار خوبي براي افزايش كارآيي و تبديل آن به استخرهاي چند منظوره به
وجود خواهد آورد.

استخر آبگرم( طبيعي)

طراحي شده است. اين استخرها داراي 2 به استخرهايي اطلاق مي شود كه با هدف درمان و آرامش بخشي
امكاناتي نظير: پاشش سيكلي آب، آب گرم، آب سرد، حمام آب معدني، سيستم تزريق هوا درون آب، ايجاد
حباب و …… مي باشند. استخرهاي آبگرم طبيعي كم عمق بوده و براي شنا كردن و شيرجه زدن مناسب
نيستند.

استخر معلولان

شامل استخرهايي است كه داراي شكل و طرح ويژه بوده و براي استفاده افرادي كه ناتوان جسمي هستند
مورد استفاده قرار مي گيرد.

استخر كف متحرك

به استخرهايي اطلاق مي شود كه در آنها با استفاده از يك سيستم هيدروليك كف استخر قادر به بالا آمدن بوده و داراي سيستم خود تميز كننده از طريق پاشش آب مي باشد. اين استخرها عموماً چند منظوره بوده و عموماً براي استفاده افراد معلول بكار مي روند.

استخر واترپلو

استخر واترپلو استخري است كه براي مسابقات رسمي و يا غير رسمي واترپلو طراحي و تجهيز شده است.
واترپلو از جمله مشكلترين ورزشهاي تيمي آبي است. بازي واترپلو اغلب در استخرهاي سرپوشيده انجام
مي شود.

استخر غواصي

استخر غواصي، استخري است كه به دليل شرايط خاص تمرينات غواصي بايد داراي ابعاد، اندازه ها و تجهيزات خاصي باشد.

استخر شناي گروهي و نمايشي

شناي گروهي كه به صورت نمايشي برگزار ميشود يكي از رشتههاي نوين و موفق در ورزشهاي آبي است كه طرفداران زيادي در بين جوانان دارد. اين ورزش نيازمند استخرهايي با مشخصات ابعادي خاص مي باشد.

سفارش طراحی و ساخت استخر

شما عزیزان با هر نوع سلیقه، بودجه و کارایی استخر می توانید با ما همکاری داشته باشید. همانطور که ذکر شد استخر شاپ از صفر تا صد طراحی و ساخت استخر و جکوزی مدنظر شما عزیزان را بعهده میگیرد.

شماره تماس برای مشاوره رایگان:

09396608285

Swimming pool design and construction

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *